Vignet Gezonde school voor PCBO De Spreng in Drachten

Drachten - De komende drie jaar mag PCBO De Spreng in Drachten zich een Gezonde School noemen. Directeur Johan Vries ontving vrijdag 10 mei uit handen van wethouder Piet de Ruiter het Gezonde Schoolvignet met als themacertificaat Voeding.

De wethouder gaf vervolgens meteen het startsein voor de Wijkloop die door Sportbedrijf Drachten werd georganiseerd. In Smallingerland zet de gemeente vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) al jaren in op het onderdeel Gezonde School. Er zijn al zo'n 20 scholen bezig met de Gezonde Schoolaanpak, waarvan inmiddels 14 scholen een of meerdere themacertificaten hebben gehaald.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Gezonde School-thema’s zijn: Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden, Roken en Alcohol, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en Natuur, Mediawijsheid en Hygiëne. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen.

Voedingsbeleid op de Spreng

Met het vignet laat de Spreng zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen zoals het Voedingscentrum, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Onderwijs (KVLO) en het Trimbos-instituut. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Op de Spreng gebruiken de leerkrachten de lesprogramma's van Ik eet het beter en Smaaklessen. Hiermee maken ze leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. Ook het drinken van water wordt gestimuleerd.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het streven is om vanuit JOGG alle activiteiten met elkaar te verbinden, te versterken en te borgen.