Workshop Omgaan met verlies

Drachten - M.O.S. houdt maandag 20 mei een workshop Omgaan met verlies. Deze workshop is specifiek voor vrijwilligers in Smallingerland die graag meer over dit onderwerp willen weten.

Soms kunnen verliezen het leven van iemand blokkeren. Misschien jezelf of iemand in je directe omgeving. Dan ontstaat het verlangen om jezelf of anderen te helpen om de weg weer te vinden. Rouw en verlies zijn een wezenlijk onderdeel van ons leven. Allemaal krijgen we te maken met verliezen, van klein tot groot. Van verlies van een baan, ziekte, ongewenste kinderloosheid, verlies van een huisdier of een droom tot en met het verliezen van een geliefde door dood of scheiding.

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met liefde en verbondenheid. Als we niet leren afscheid nemen kunnen we niet openstaan voor een nieuwe ervaring. In de workshop wordt basisinformatie over rouw en verlies behandeld. En daarnaast wordt besproken hoe je met jouw eigen ervaringen een ander kan bijstaan.

De workshop wordt maandag 20 mei op twee momenten gegeven. Deelnemers kunnen kiezen of ze in de ochtend (09:00 – 12:30 uur) of in de middag van (13:30 – 17:00 uur) willen deelnemen. Per workshop is ruimte voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via: https://forms.gle/rM5bHtRrjp3kf8hW6. Ook is het mogelijk om telefonisch contact te zoeken met Marit v.d. Veen via 06-43619083.