Lintjesregen zorgt voor fikse bui in Smallingerland

Drachten - Bleef het vorig jaar voor het eerst sinds mensenheugenis helemaal droog bij de traditionele Lintjesregen, dit jaar kregen in Smallingerland maar liefst negen mensen een Koninklijke Onderscheiding. In Opsterland werden dit jaar geen lintjes uitgereikt.

Burgemeester Jan Rijpstra kon vanochtend in de hal van het gemeentehuis aan negen Smallingerlanders meedelen dat het Zijne Koninklijke Hoogheid had behaagd. Alle laureaten wonen in Drachten. Acht werden Lid in de Orde van Oranje Nassau, eentje werd Ridder. Een persoon kon niet zelf aanwezig zijn bij de ceremonie, zij kreeg van Rijpstra telefonisch het bericht en de felicitaties.

Tiny Derks

Het Ridderschap was voor Tiny Derks (72) uit Drachten. De oud-directeur van woningbouwcorporatie Smallingerland (nu Accolade) wordt met zijn onderscheiding gehuldigd voor zijn vrijwillige bestuursactiviteiten voor de Drachtster Zwem- en Poloclub en de Stichting Shantyfestival Smallingerland (2002 – 2008) en de historische vereniging Smelne’s Erfskip (2009-heden), waarvan hij nog steeds voorzitter is. Van 2012 tot 2015 was hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Parkwijck, sinds 2012 voorzitter van de organisatie van het Cultuurhistorisch jaar in Smallingerland en sinds 2013 mede-organisator en trekker van de open monumentendagen.

Ook buiten de eigen gemeente zet Tiny Derks zich in voor de samenleving. Zo was hij van 2006 – 2008 voorzitter van de Stichting Sporthallen WRZV in Zwolle, die zich ook bezighield met de opvang van dak- en thuislozen. Van 2006 – 2012 was hij lid van de Raad van Commissarissen van Zorgmaatwerk, dat behandeling biedt aan volwassenen met een beperking als gevolg van een psychiatrische diagnose. Sinds 2010 is hij verder penningmeester van de Stichting Mienskipsoarch (Miso) in Aldeboarn, die landelijk als voorbeeld gold bij de uitvoering van de Wmo. Hier werden bijvoorbeeld de ‘keukentafelgesprekken’ bedacht. De lofrede op Tiny Derks werd uitgesproken door oud-burgemeester Tom van Mourik.

Ees Popma

Ees Popma (65) heeft zijn lintje verdiend met de muzikale loopbaan naast zijn werk bij de politie. Sinds het begin in 2000 is hij dirigent en muzikaal leider van Shantykoor De Peijesjongers. Zonder muzikale opleiding ging Popma vanaf de oprichting voor het koor staan tijdens de wekelijkse repetities en bij optredens. ,,Mijn vrouw zei nog bij de eerste keer, hou je rustig, maar ik hoorde van alles fout gaan en begon aanwijzingen te geven. Zo ben ik er ingerold’’, aldus Popma in het vraaggesprek met Rijpstra. Popma maakt ook deel uit van de muziekcommissie die het repertoire kiest, stelt de zangboeken samen en was de drijvende kracht achter de productie van twee cd’s.

Jeltje Berends-Bremer

Jeltje Berends-Bremer (75) uit Drachten kreeg haar lintje voor haar vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente Drachten. Zij is sinds 1992 actief als contactpersoon, ouderling en lid van de evangelisatiecommissie. Van 2013 tot 2017 was ze tevens actief als vrijwilliger bij Trefpunt@Holdert, waar ze fungeerde als gastvrouw en hielp met het serveren van de maaltijden.

IJsbrand Dijkstra

IJsbrand Dijkstra (83) uit Drachten werd mede onderscheiden voor zijn werk in zijn vroegere woonplaats Borne. Daar was hij in de jaren tachtig en negentig bestuurslid van de muziekschool, de VVV en de Stichting Welzijn Ouderen Borne. Voor de provinciale en landelijke ANBO was hij bestuurslid en lid van de werkgroep Verzekeringen/bankzaken en de commissie van goede diensten. In 2003 was hij mede-oprichter en sindsdien penningmeester en fondsenwerver van Stichting Vrienden van het Kerkje te Kortehemmen. In 2013 is het kerkje in goede staat overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken en konden de Vrienden worden ontbonden. Ook was hij actief voor de ANBO afdeling Drachten en namens die organisatie mede-oprichter en bestuurslid van de vereniging Sûnenz in Drachten. Sinds 2013 zit hij in de WMO-adviesraad van Smallingerland en ook was hij drie jaar actief in redactie en bestuur van de stichting Pluskrant.

Lolkje de Vegt-Veenstra

Lolkje de Vegt-Veenstra (80) uit Drachten werd gehuldigd voor haar werk voor de Zonnebloem, de protestantse gemeente Oase, de Zorgbuurtsuper en De Arme Kant van Drachten. Voor de Zonnebloem was ze vrijwilligster, bestuurslid en begeleider bij uiteenlopende activiteiten. Ook bezoekt ze langdurig zieken. Bij de zorgbuurtsuper biedt ze ondersteuning aan mantelzorgers.

Lucas Dries

Lucas Dries (55) uit Drachten is sinds 1994 een van de drijvende krachten achter sportstichting Dol Fijn, die zich inzet voor sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Hij begon er als vrijwilliger, werd in 2006 penningmeester en is sinds 2011 voorzitter (en de laatste jaren ook weer penningmeester). In het provinciaal van de sportverenigingen voor mensen met een beperking promoot hij deelname aan aangepaste sporten. Tevens zet hij zich in om leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs aan het sporten en bewegen te krijgen en organiseert hij het jaarlijkse G-zaalvoetbaltoernooi voor teams uit Fryslân en het grensgebied met Groningen. Daarnaast was hij voetbaltrainer, coach, begeleider bij het zwemmen en de gymnastiek en collectant voor het Fonds Gehandicaptensport.

Trijntje Brinkmann-Stelpstra

Trijntje Brinkmann-Stelpstra (80) uit Drachten begon in 1976 als schoolschoonmaakster bij de gemeente, maar werd al snel actief als vrijwilligster bij de openbare basisschool in de Drait, nu De Meander in de Brede School. In 1991 werd ze schoolondersteuner voor een aantal uren per week, maar ze was de hele dag op school te vinden en verrichtte alle mogelijke ‘concierge-administratieve taken’. Na haar pensionering in 2004 is zij dit als vrijwilligerswerk blijven doen op school. Daarnaast verricht zij sinds 1991 op vrijwillige basis taken bij de tussenschoolse opvang. Zo verzorgt ze de volledige administratie en de coördinatie van de vrijwilligers en is ze zelf als opvanghulp het aanspreekpunt voor ouders. ,,Ik was graag onderwijzeres geworden, maar dat konden mijn ouders vroeger niet betalen’’, vertelde ze aan burgemeester Rijpstra.

Anita Tolman-van der Molen

Anita Tolman-van der Molen (56) uit Drachten werd met het lintje beloond voor haar activiteiten bij Speciaal Onderwijs Kleurryk en Voortgezet Speciaal Onderwijs Talryk in Drachten. Daar ondersteunt ze al twintig jaar leerlingen met een verstandelijke beperking bij het zwemmen. Ze zwemt met de zeer moeilijk lerende leerlingen van de school en verricht hand- en spandiensten. Sinds 2009 is ze bovendien secretaris van de WMO adviesraad Smallingerland.

Sietske Veld-Veenstra

Sietske Veld-Veenstra (76) uit Drachten krijgt haar lintje voor al het werk dat ze sinds 1981 heeft verricht in Bertilla en Sûnenz. Als vrijwilliger bij de Stichting ZuidOostZorg was ze lid van de werkgroep Vrienden van Bertilla, die zich inzet om het verblijf in Bertilla voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken door activiteiten, evenementen en excursies. Sietske Veld is daarnaast de drijvende kracht achter het project Doe een Wens voor de bewoners en is contactpersoon voor bezoeken van de DivaDichtbij en de Visite Clowns. Tenslotte was zij lid van de cliëntenraad en hielp zij in het restaurant van Sûnenz bij het schenken van koffie en de maaltijden op de afdeling voor dementerenden. Sietske Veld is op dit moment met vakantie in Portugal en krijgt haar onderscheiding op een later tijdstip persoonlijk overhandigd.

Foto’s Fokke Wester