25.000 vierkante meter zonnepanelen op de daken van Caparis

Drachten - Sociaal werkbedrijf Caparis schaft 8.000 zonnepanelen aan. Directeur Alex Bonnema heeft dinsdag de handtekening gezet onder de contracten met de leveranciers. Caparis kan tot de aanschaf overgaan omdat de Leeuwarder gemeenteraad unaniem instemde met de investeringsaanvraag.

Leeuwarden staat garant voor de investering, die grotendeels gefinancierd wordt door de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) van de overheid, met steun van de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Heerenveen. Van deze vier gemeenten is bekend dat ze met Caparis door willen.

De zonnepanelen komen op de daken van de vestigingen van Caparis. In eerste instantie gaat het om gebouwen in Drachten (Ampèrelaan) en Heerenveen (Industrieweg). Later wordt ook de locatie in Leeuwarden (Orionweg) aangepakt. Het dakoppervlak bedraagt opgeteld zo’n 25.000 vierkante meter.

Caparis gaat de op te wekken elektriciteit zelf gebruiken, voor bijvoorbeeld gebouwen en bedrijfsvervoer. De aanschaf biedt ook kansen voor de afdeling Elektro van Caparis: mogelijk gaat deze afdeling een rol spelen in het assembleren van de constructies onder de zonnepanelen. Daarnaast willen deze leveranciers structureel werk bij Caparis onderbrengen.

Sjoerd Feitsma, wethouder gemeente Leeuwarden, is blij met deze ontwikkeling: „We zijn trots dat onze sociale werkvoorziening gaat voor een duurzame bedrijfsvoering. Als gemeente Leeuwarden zien we duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, waarbij economie, natuur en sociale aspecten hand in hand gaan. Initiatieven als deze steunen we dan ook van harte.”

De aanschaf van zonnepanelen past in het streven van Caparis om in 2023 CO2-neutraal te zijn. Belangrijk hierbij is dat Caparis haar medewerkers hierin wil meenemen. „We zoeken naar manieren om een duurzame leefstijl aantrekkelijk te maken voor onze medewerkers”, aldus Alex Bonnema. „Bovendien vind ik dat bedrijven als Caparis verantwoordelijkheid moeten nemen voor een inclusieve energietransitie. In Nederland hebben zo’n 1,7 miljoen mensen een arbeidshandicap. Ongeveer 87.000 mensen werken in de sociale werkvoorziening. Dat zijn veel mensen! Wanneer we deze mensen meekrijgen in het maken van keuzes die goed zijn voor planeet, maatschappij en toekomst dan is dat een enorme winst.”