CGK Ere zij God zingt Matthäus Passion in Menorah

Drachten - Het Chr. Gemengd koor Ere zij God o.l.v. dirigent Rein Albert Ferwerda verleent vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, vanaf 19 uur haar medewerking aan de viering in de Menorah in Drachten.

Het koor zingt door de dirigent bewerkte koralen en fragmenten uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, in een Nederlandse vertaling.

Ds. Peter Smilde, vertolkt de woorden van de evangelist. Andries Tuinenga spreekt de woorden die Jezus gezegd heeft. Dit wordt afgewisseld met liederen uit het Liedboek, gezongen door de gemeente. Muzikale medewerking wordt verleend door Syl van Heeringen (viool), Gonny Roelofsen (fluit) en Hans Dorsman (orgel). Rein Albert Ferwerda speelt op de piano.