Drentse en Friese meiden maken kennis met hightech

Drachten - Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en Dijkgraaf Hetty Klavers openen donderdag 11 april Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo.

Waterbeheer en waterveiligheid vragen in deze tijd om innovatieve technische denkers en doeners en meer meisjes zijn welkom in de watersector. Na het startsein beginnen in het hele land Girlsday-activiteiten voor bijna 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij bèta, technische en ICT-bedrijven.

Bijna 400 meiden van 10 tot 15 jaar uit Fryslân en Drenthe maken dit jaar tijdens Girlsday kennis met de hightech van de bedrijven van Innovatiecluster Drachten. In Friesland ontvangen de Drachtster bedrijven BD en Philips de meiden met een speciaal programma van workshops en een factorytour. In Drente kunnen de meiden terecht bij Photonis en VDH Products in Roden en in Assen bij Resato International.

Jaarlijks bereiken de bedrijven honderden meiden die op een of andere manier interesse hebben in een studie of later een baan in de techniek. ,,Daarom sluiten we aan bij de landelijke Girlsday,” vertelt Joost Krebbekx, programmamanager van Innovatiecluster Drachten. Ook Krebbekx ziet dat veel vrouwelijk bèta- en technisch talent verloren gaat omdat meisjes onbekend zijn met de beroepen en opleidingen. ,,Een bezoek aan een van onze bedrijven kan helpen de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuze te beïnvloeden.”

Binnen deze bedrijven dringt bovendien steeds meer het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer voor betere resultaten zorgt. ,,Bedrijven merken dat de betrokkenheid en de bereidheid van vrouwelijke medewerkers om zich in te zetten voor de toekomstige generatie groot is. Dit zijn medewerkers die wij graag verwelkomen.”

Over Girlsday

Dit jaar wordt Girlsday voor de 19e keer georganiseerd. De startbijeenkomst is in Rotterdam, waar directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en dijkgraaf Hetty Klavers het event openen. Door op Girlsday meisjes uit te nodigen laten bedrijven en technische afdelingen van organisaties de meisjes nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de technologie. Landelijk bereikt Girlsday zo'n 11 duizend meisjes bij 366 techniek- en ICT-bedrijven. De oorsprong van Girlsday ligt in Amerika, waar sinds 1993 de Take-Our-Daughters-To-Work-Day wordt georganiseerd. Doel van deze dag is om meisjes de waarde van een goede opleiding en toekomstige carrièremogelijkheden te laten zien.

Meer informatie op https://www.icdrachten.nl/girlsday-2019