Ensemble Vocalibre zingt koralen uit Johannes Passion

Beetsterzwaag - Het vocaal ensemble Vocalibre zingt zondag 14 april vanaf 19 uur koralen uit de Johannes Passion in Dorpskerk Beetsterzwaag.

Aan het begin van de Stille week roept de Palmzondag een dubbel gevoel op: „Heden Hosanna, morgen kruisig Hem.”

Palmzondag heeft iets feestelijks maar er zit ook een zwart randje rond deze dag. Ook het verhaal van Passie, van lijden klinkt er al in door. In de liturgische en klassieke traditie heeft dat door de jaren heen vorm gekregen in het ten gehore brengen van bijvoorbeeld een Passion van Bach. In de Dorpskerk brengt Vocalibre in afwisseling met poëzie, gebeden en andere teksten de koralen van de Johannes Passion ten gehore.

Bij de uitgang is er een collecte.