Jeugd maakt voorstelling Oorlog in Smallingerland met verhalen van ouderen

Drachten - Op 3 en 4 mei wordt de voorstelling Oorlog in Smallingerland gespeeld in De Lawei. Jongeren uit Smallingerland hebben onder leiding van theatermaker Lisa Groot Haar een voorstelling gemaakt.

De voorstelling is gebaseerd op de oorlogsverhalen en herinneringen van ouderen uit Smallingerland die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De voorstelling maakt onderdeel uit van het landelijke jongerenproject Theater na de Dam.

Gesprekken

Samen met de theatermaker zijn de jongeren in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Smallingerland gedoken. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling Oorlog in Smallingerland. Op een bijzondere locatie in Schouwburg De Lawei geven de jongeren vorm aan de herinnering van de ouderen en laten zij zien wat de oorlog voor hen vandaag de dag betekent.

Met het jongerenproject wil De Lawei onder de deelnemende jongeren, buurtbewoners en bezoekers bewustwording creëren over de geschiedenis van Smallingerland en het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Er komt zo een bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud tot stand.

De voorstelling wordt gespeeld op 3 en 4 mei. Tegelijkertijd zullen er zo’n 80 voorstellingen in Nederland gespeeld worden, die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

3 en 4 mei

Sinds de eerste editie van Theater na de Dam op 4 mei 2012 is het initiatief enorm gegroeid. Het verdiepen en verpersoonlijken van de Nationale Dodenherdenking door middel van theater heeft inmiddels op veel plekken in Nederland een plek gekregen. In 2018 waren er van Leeuwarden tot Maastricht op 4 mei meer dan 60 speciaal geprogrammeerde voorstellingen te zien.

De jongeren houden de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en specifiek de verhalen van hun oudere plaatsgenoten levend. Zo wordt er een brug tussen twee generaties geslagen. De voorstelling krijgt een extra lading doordat deze aansluitend aan de herdenking wordt gespeeld. Vorig jaar deed De Lawei voor het eerst mee met Theater na de Dam. Een van de deelnemende jongeren zei na afloop: ,,Ik kijk nu heel anders aan tegen de Tweede Wereldoorlog en de twee minuten stilte. Ik weet nu beter wat we op 4 mei herdenken.’’

Historisch onderzoek

Dit jaar doen er tien jongeren mee tussen de 12 en 18 jaar. In een aantal weekenden en in de meivakantie gaan zij met de Friese regisseur Lisa Groot Haar een theatervoorstelling maken. Essentieel onderdeel van dit traject is het historisch onderzoek, waarin de jongeren ouderen interviewen over hun herinneringen aan de oorlog. Veel ouderen hebben zich aangemeld bij De Lawei. Meneer Meijer komt speciaal uit Brabant over. Hij wil graag zijn herinneringen ‘in de memmetaal’ met de jongeren delen. Maar ook dichterbij huis komen de ouderen hun verhaal delen. Mevrouw Brouwer- van der Hei heeft zich al voorbereid door een aantal verhalen op te schrijven. Samen met mevrouw Pronk komt ze uit de Burefen en de Rispinge naar De Lawei.

Voor sommige jonge mensen is herdenken niet vanzelfsprekend en zij vinden in Theater Na de Dam een (nieuwe) vorm hiervan. Voor jongeren is een deelname aan Theater Na de Dam vaak een eerste kennismaking met het herdenken. Bovendien staat Theater Na de Dam voor een kritische reflectie op de Tweede Wereldoorlog. Wat heeft deze laatste oorlog op eigen grondgebied voor onze samenleving betekend? Het gaat daarom niet enkel om de blik naar het verleden, maar om een weerkaatsing van het verleden naar het heden en de toekomst. Op die manier is Theater Na de Dam een waardevolle brug tussen theater en samenleving.

Tijdens de tiende landelijke editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig 34 voorstellingen gebaseerd op gesprekken tussen jongeren en ouderen over de oorlog. Van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem, en dus ook in Smallingerland klinken voor even de stemmen van toen in het nu.

Speeltijden

Vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei, beide keren 19.00 uur en 21.00 uur. Reserveer kaarten via www.lawei.nl