WTO: ‘Invalidentoilet niet altijd goed toegankelijk’

Beetsterzwaag - Invalidentoiletten zijn niet altijd even goed toegankelijk. Dat concludeert de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland naar aanleiding van een eerste onderzoek.

In de Week van Toegankelijkheid in oktober 2018 is een start gemaakt met het onderzoek, dat dit jaar wordt voortgezet. De werkgroep wil alle mindervalidentoiletten in de gemeente inventariseren. Het onderzoek is begonnen in Gorredijk. Daar zijn de mindervalidentoiletten nu in kaart gebracht.

Zware plant

Niet alle toiletten waren even goed toegankelijk. Sommige toiletten werden versperd door een zware plant, bij een ander toilet hing wel een rood koord voor noodsituaties, maar dat bleek nergens op aangesloten te zijn. Van elk toilet wordt een verslag gemaakt met situatiebeschrijving en tips voor verbetering, die naar de desbetreffende ondernemers worden gestuurd. Naar aanleiding van de uitslag heeft de Skâns al contact gezocht met de werkgroep. Het cultureel centrum is inmiddels al begonnen met verbeteringen.

App

Ook in alle andere dorpen in Opsterland wordt onderzocht hoe het gesteld is met de mindervalidentoiletten. De Werkgroep wil ook dat beter bekend wordt waar ze zich bevinden, evenueel via een bestaande app, zoals de app Hoge nood. Uit de inventarisatie is nu al gebleken dat een aantal huisartsenpraktijken geen mindervalidentoiletten heeft. De Werkgroep heeft de gemeente gevraagd om hier ook op te letten bij het afgeven van een bouwvergunning.

De website van de Werkgroep is inmiddels gekoppeld aan de gemeentelijke website. Op deze manier is de informatie over toegankelijkheid voor nog meer mensen te vinden. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met Kansplus, een belangenvereniging voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.