Karin’s Fit en fun organiseert alle gym turn en freerunlessen in Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - Met ingang van 1 april gaan alle gymnastische sporten in Beetsterzwaag over naar Karin’s Fit en fun.

Zo is er kleutergymnastiek, jongens- en meisjesgymnastiek, funturnen voor 12plussers, volwassenconditiefun, maar ook twee selectiegroepen voor jongens, één selectiegroep voor meisjes en een gemengde groep turnen. Natuurlijk zijn er nog steeds heel veel freerunners actief in maar liefst acht groepen en het diplomagymmen blijft ook gewoon bestaan.

Na 108 jaar FRISIA sluiten haar deuren. Een prachtig tijdperk wordt afgerond, maar ook is er nieuwe energie voor Beetsterzwaag om toch de gymnastische sport uit te blijven oefenen. In de maand april wordt iedereen uitgenodigd om gratis een proeflesje te doen bij een les waar je nog nooit bent geweest. Op de site www.karinsfitenfun.nl staat een volledig rooster en ook wat het een en ander gaat kosten.

Beetsterzwaag blijft gegarandeerd een gym en turndorp, waar voor iedereen plek is, jong en oud, stijf en lenig, groot en klein. Ook zijn opties voor privelessen en is het sportbedrijf inhuurbaar voor feestjes, workshops op scholen, teambuildingsdingen en freerunnen op locatie.

Voor meer informatie 06-23119061.