Definitieve uitslag verkiezingen algemeen bestuur Wetterskip Fryslân: restzetel naar 50PLUS

Fryslân - De partij 50PLUS krijgt toch een zetel in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Dit blijkt uit de definitieve bepaling van de verdeling van de restzetels. De zetel gaat ten koste van de restzetel voor de ChristenUnie die bij de voorlopige uitslag werd gepresenteerd. Het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân heeft de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het algemeen bestuur maandagmorgen 25 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting.

Aan de verkiezingen deden negen partijen mee.

Hoger opkomstpercentage 295.207 inwoners uit Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier hebben hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 56,2 procent. Bij de laatste verkiezingen in 2015 bedroeg dit 50,1 procent.

Het nieuwe bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) zijn gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties. De leden van het algemeen bestuur worden donderdag 26 maart geïnstalleerd tijdens een speciale installatievergadering om 20.00 uur in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ in Leeuwarden.

Het volledige proces-verbaal van de verkiezingsuitslag staat op:

www.wetterskipfryslân.nl/waterschapsverkiezingen-2019.