Expositie Tussen donkere en lichte dagen

Beetsterzwaag - In Grietenijhuis in Beetsterzwaag wordt zondag 7 april de expositie Tussen donkere en lichte dagen geopend.

Kunstwerken, schilderijen en beelden van vier kunstenaars uit Friesland worden gecombineerd met schilderijen en foto’s van vier kunstenaars uit Nederland. De expositie is tot en met 12 mei opengesteld voor iedereen en gratis toegankelijk.

Tussen donkere en lichte dagen gaat over geluk en tegenspoed, het verglijden van de tijd, entre chien et loup, voorbije dagen en toekomstige uren, het gemis naar wat nooit is geweest en het verlangen naar wat ooit zal komen, de korte tijd tussen het prille begeren en de avonddeemstering van het leven.

Er zijn schilderijen en beelden te zien van de volgende kunstenaars: Armando, Machteld van Buren, Jan Dibbets, Thamar Haak, Hans van Hoek, Alle Jong, Martin Tissing, Ids Willemsma. Tijdens de openingstijden zullen sommige kunstenaars zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten.

De expositie is georganiseerd door Projectruime-Hoofdstraat 17 en Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen in samenwerking met deze partners: Tresoar, Leeuwarden; Kunstruimte Wagemans, Beetsterzwaag; Prentwerk, Groningen; Melklokaal, Heerenveen; BorzoGallery, Amsterdam; Livingstone Gallery, Den Haag