Themaprogramma in Menorah rondom Pasen

Drachten - In de Menorah in Drachten is zondag 7 april vanaf 19 uur het themaprogramma Forgiven.

Het Gospelkoor The Young Christian Singers – een groep enthousiaste jongeren uit Leeuwarden - wil graag de boodschap van Pasen, Vergeving, doorgeven en hier opnieuw betekenis aan geven. Ze doen dit door hun nieuwe themadienst Forgiven. De tijd rond Pasen is daarvoor natuurlijk dé gelegenheid.

Na afloop is gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. De deurcollecte ter dekking van de kosten wordt aanbevolen.