Friese organisaties ondertekenen Bijenpacts

Beetsterzwaag - Dertien Friese organisaties ondertekenden vorige week de Bijenpacts. Daarmee geven ze aan dat ze elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren.

De Bijenpacts zijn het vervolg op het bijensymposium van 22 september 2018. De bijeenkomst werd toegesproken door gedeputeerde Johannes Kramer. De provincie Fryslân heeft een voorbeeldfunctie met een stevig Bijenpact. Alle pacts tezamen leveren een grote bijdrage aan het bijvriendelijk maken – en dus de biodiversiteit – van Fryslân.

Een aanpak van het bijensterfte-probleem is hard nodig: Spraakmakend Duits onderzoek van eind vorig jaar wijst op een dramatische afname van 75 procent van vliegende insecten. Dat terwijl het belang van bijen, bestuivers en insecten in het algemeen heel groot is voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en voor een gezond bodemleven. Het project Silence of the Bees vraagt aandacht voor dit probleem; het sluiten van de Bijenpacts is een onderdeel van dit project.

Een van de ondertekenaars van het Bijenpact is Japke Weij, die in Beetsterzwaag via een Burgerinitiatief de mogelijkheden voor de bij wil vergroten. Andere ondertekenaars waren Provincie Fryslân, Gemeente Achtkarspelen, It Fryske Gea, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Omrin, Landal Esonstad, Poiesz Supermarkten en Arriva.

Binnenkort ondertekenen ook de gemeente Leeuwarden en het Nordwin College en zijn alle pacts op de website van Silence of the Bees terug te vinden.Voor 2019 wordt momenteel een nieuwe reeks van Bijenpacts afgesloten met zo’n 20 Friese organisaties.