Amnesty haalt 1.728 euro op bij collecte

Drachten - Amnesty International heeft tijdens de landelijke collecte van 11 tot en met 16 maart 1.728,21 euro opgehaald.

Het geld is opgehaald in de dorpen Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp en Siegerswoude.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.