Liudger pilotschool voor gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo

Drachten - Met ingang van het schooljaar 2019-2020 biedt CSG Liudger een gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo aan.

De Drachtster scholengemeenschap is daarmee 1 van de 30 pilotscholen die van het Ministerie van OCW groen licht hebben gekregen om de gemengde onderbouwklas vorm te geven. Het betreft de locaties De Ring (praktijkonderwijs) en Splitting (vmbo/mavo) van CSG Liudger in Drachten.

De locaties zien door het aanbieden van een gemengde onderbouwklas kansen voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens van praktijkonderwijs en vmbo bevinden. Arend Liebe, locatiedirecteur CSG Liudger De Ring (praktijkonderwijs): ,,Aan de ene kant zijn er leerlingen binnen praktijkonderwijs die de capaciteit hebben door te stromen naar het vmbo. Nu gaan deze leerlingen vaak zonder vmbo-diploma via de Schakelroute naar het entree-onderwijs op het mbo. Een gemengde onderbouwklas biedt deze leerlingen de mogelijkheid lessen te volgen met vmbo-leerlingen (maximaal 500 klokuren per jaar) en mogelijk door te stromen naar het vmbo.’’

Afstromen

,,Aan de andere kant zijn er op het vmbo leerlingen die na één of twee jaar afstromen naar het praktijkonderwijs (pro). Een gemengde onderbouwklas biedt deze leerlingen de mogelijkheid vanaf de start onderwijs te volgen waarin intensievere begeleiding mogelijk is in een kleinschalige omgeving. Bovendien krijgt de leerling de mogelijkheid langer onderwijs te volgen alvorens door te stromen naar de bovenbouw van het vmbo met als uiteindelijk doel een vmbo-diploma te behalen. Ze mogen zich in plaats van 2 jaar, 3 jaar voorbereiden op de bovenbouw van het vmbo.”

Het (uitgestelde) besluit van het ministerie kwam op woensdag 20 maart, net nadat het basisonderwijs leerlingen heeft aangemeld voor het Voortgezet Onderwijs. De scholengemeenschap gaat de komende tijd op basis van de aanmeldingen kijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor de gemengde onderbouwklas.