Gemeenteraad Opsterland bezoekt Peel en Maas

Opsterland - De gemeenteraad van Opsterland brengt donderdag 21 en vrijdag 22 maart een bezoek aan de gemeente Peel en Maas.

Deze Limburgse gemeente heeft al meer dan 15 jaar ervaring met zelfsturing door dorpen en inwoners. Medewerkers en inwoners van de gemeente vertellen de Opsterlandse raadsleden hoe hun ervaringen op dit gebied zijn.

De raadsleden brengen onder andere een bezoek aan het dorp Meijel. De inwoners van dit dorp hebben de afgelopen jaren voor veel taken de verantwoordelijkheid overgenomen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een plan voor de herinrichting van de dorpskern en een woonbehoefteonderzoek onder jongeren.

Hoe ga je als gemeenteraad om met deze initiatieven? Dat is de centrale vraag van dit werkbezoek. Als je taken aan de samenleving wilt overdragen of samen wilt ontwikkelen, dient de politiek dan misschien ook zeggenschap over te dragen? De Opsterlandse raad hoopt in de toekomst de lessen uit de Limburgse praktijk toe te kunnen passen in Opsterland.