Presentatie nieuwe Friese liedbundel

Drachten - In De Fontein in Drachten wordt vrijdag 29 maart vanaf 19.30 uur de Friestalige liedbundel Lieten fan leauwe en langstme (liederen van geloof en verlangen) gepresenteerd.

De Friese versie van het nieuwe Liedboek (beschikbaar sinds 2015) wordt veel gebruikt in Friestalige kerkdiensten. Het bevat echter vrijwel geen liederen die oorspronkelijk in het Fries geschreven zijn. Verder zijn er naast het Lieteboek nog tal van vertalingen in het Fries beschikbaar van liederen die graag gezongen worden.

Krúspunt (platform voor het Fries in en rond de kerk) en Deputaten Fryske Earetsjinsten (van gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Friesland) hebben de handen ineengeslagen om een aanvullende liedbundel samen te stellen: Lieten fan leauwe en langstme (liederen van geloof en verlangen). In de bundel staat een breed repertoire van bekende liederen: van Joh. de Heer tot Opwekking en van het Gereformeerd Kerkboek tot Zangen van zoeken en zien. Mar uiteraard is er ook een groot aantal nieuwe liederen opgenomen.

De liedbundel wordt gepresenteerd in De Fontein, De Kolken 89, in Drachten. Er wordt uit de nieuwe bundel gezongen door het Martini Jongenskoor, het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor en een combo onder leiding van Martin Boven. Het orgel wordt worden door Jochem Schuurman. Maar natuurlijk zullen ook de aanwezigen uit volle borst uit de nieuwe bundel kunnen zingen. De avond begin om 19.30 uur en de toegang is gratis.