Boodschap voor de toekomst bij bouw nieuw clubhuis voor roeiers

Drachten - De bouw van het nieuwe clubhuis van de watersportvereniging Drachten-Veenhoop is vanochtend officieel gestart. Daarbij werd een boodschap voor de toekomst geplant.

Op het Gaastereiland verreist voor de zomer een nieuw clubgebouw voor watersportvereniging Drachten-Veenhoop. Het clubgebouw biedt ruimte aan een kantine en een berging. Vanochtend was de starthandeling. Gedeputeerde Klaas Kielstra van Provincie Fryslân en wethouder Eric ter Keurs van Smallingerland deden dat samen met de twee jeugdzeilers Arinde Brandenburg en Maite Coolegem. Zij plaatsten een koker met gedenkwaardigheden in de fundering van het gebouw.

Watersportcentrum

In de geplande kantine worden binnenkort bijeenkomsten, lezingen en cursussen gehouden voor de leden van de vereniging. Verder starten hier elke vrijdagavond in het zeilseizoen zo'n vijftig jonge zeilers vanaf het clubhuis. In Optimisten, Splashes en Lasers zijn ze enkele uren actief op het water van Smalle Ee. De berging van het nieuwe clubhuis is geschikt voor de opslag van volgboten en kleine zeilboten. Het clubhuis komt naast de bestaande roeivereniging De Dragt en kanovereniging De Frosken. Samen met deze verenigingen wil de Watersportvereniging bouwen aan een attractief watersportcentrum op deze nieuwe locatie.

De komende maanden wordt er druk aan het clubhuis gebouwd. Voor een aantal enthousiaste leerlingen van de afdeling Bouw van ROC Friese Poort is dit tegelijkertijd een leerproject. Deze leerlingen zijn al enkele maanden betrokken bij de voorbereidingen.Momenteel steken ze de handen echt uit de mouwen. Ze kalenderen, graven, stellen bekisting, storten beton en zorgen voor het betere timmerwerk.

Trailerhelling

De gemeente legt de parkeervoorzieningen en de steiger/trailerhelling aan. Leerlingen van de afdeling Infra van Friese Poort werken hieraan mee. Vrijwilligers en sympathiserende aannemers helpen verder met de begeleiding en realisatie van het clubgebouw. Voorzitter Dick Jansma: ,,Zonder de inzet van al deze enthousiaste mensen zou de nieuwbouw niet mogelijk zijn. Geweldig!”

De nieuwbouw van het clubhuis wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns van Provinsje Fryslân. Vanuit de Samenwerkingsagenda, opgesteld door gemeente en provincie, wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van Waterfront Drachten. Zo komt er geld vrij voor het opwaarderen van de parkeervoorziening en de aanleg van een trailerhelling.

Gedeputeerde Klaas Kielstra beaamt het belang van een actieve vereniging voor de leefbaarheid van de regio. Wethouder Ter Keurs benadrukt dat de mooie samenwerking tussen gemeente, provincie en omgeving de start is van het realiseren van het Waterfront Drachten.

Foto’s Harry van der Linde