Looft den Heer prijst jubilaris Joop de Boer

Boornbergum - Joop de Boer vierde dit weekeinde dat hij precies 70 jaar muzikant is geweest bij zijn korps Looft den Heer. Tijdens het donateursconcert werd hij gehuldigd.

Speciaal voor Joop de Boer kwam bestuurslid Anne Albada van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) langs om de jubilaris de gouden speld voor het 70-jarig lidmaatschap op te spelden. Verder kreeg hij een oorkonde van de OMF. De huldiging tijdens het jaarlijkse donateursconcert in een uitverkocht dorpshuis ‘t Bynt was een verrassing voor Joop de Boer (83), die eigenlijk vorig jaar al noodgedwongen afscheid moest nemen van ‘zijn’ korps. Na een hartinfarct werd het spelen hem lichamelijk te veel. Joop de Boer blijft erelid van de vereniging, maar wel heeft hij zijn esbas inmiddels ingeleverd.

Drie generaties

Joop de Boer ging op zijn dertiende voor het eerst met zijn vader Siem naar het korps en hij heeft in de loop der tijd verschillende instrumenten bespeeld. ,,Wol altyd blaasynstruminten,’’ zegt zijn dochter Aukje Oberman-de Boer. Zij speelt ook in het korps, net als haar 22-jarige dochter Wietske. Daarmee vormden ze drie generaties in de muziek.

,,Heit kaam út in muzikaal gesin en hy hat de genen dus wol trochjûn. Hy hat ek wol oargelspile yn tsjerke en hat noch in skoft op it koar sitten. Mar dy hienen de repetysje op moandeitejûn en dan moast er ek al nei de muzyk, dus dat paste net. Meiïnoar ha tolve leden fan ús famylje by dit korps west. Syn broer spile der ek jierren by, mar dy is jong weirekke. Der spilet no ek noch in nicht fan my mei.’’

Voorzitter

De jubilaris was in zijn werkzame leven actief als stucadoor en werkte later nog in het magazijn bij groothandel Unigro. In zijn vrije tijd was hij een betrokken lid van de muziekvereniging, Zo heeft hij lange perioden in het bestuur gezeten, ook als voorzitter. Daarnaast zette hij zich in voor de talrijke acties die jaarlijks werden gehouden voor de clubkas.

Aukje mist haar vader wel bij de wekelijkse repetities, zegt ze. ,,Hy wie altyd blier en frolik en hie altyd wol in grapke. As heit der is, dan wurdt der lake. Ja, ik mis him wol, mar hy hat net echt in keuze. It is spitich, mar dan moatst der frede mei ha. Ik hie der sels eins earst ek gjin nocht mear oan, mar ach, op den duer went it wol, tink ik. Wietske en ik sille de famyljetradysje sa lang mooglik heech hâlde.’’

Radio LdH

Het donateursconcert werd gespeeld onder leiding van dirigent Jappie Dijkstra. Thema van het optreden was Radio LdH. Aan de live-uitzending van Radio LdH werd meegewerkt door DJ's van Dijk en De Boer. Zij presenteerden diverse muziekstukken, van In Nije Dei tot Bohemian Rhapsody, die vervolgens live werden gespeeld door de fanfare. Na het weerbericht was er aandacht voor de jeugdleden, die het passende stuk Weather Report speelden.

www.looftdenheerboornbergum.nl