Ambitieuze toekomst voor agrarisch natuurbeheer Zuidoost-Friesland

Het collectief ELAN Zuidoost Friesland heeft het complete beschikbare budget voor 2017 en 2018 weggezet voor Agrarisch Natuurbeheer in de regio. In totaal gaat het om 1,2 miljoen euro.

De ruim 300 deelnemers van collectief ELAN Zuidoost-Friesland kunnen de komende jaren door met het beheer van natuur en landschap in de regio. Op de jaarvergadering zagen de cijfers er goed uit en kreeg het bestuur een nieuwe voorzitter: Kees van de Lageweg uit Nij Beets.

Resultaten 2017

In 2017 en de eerste maanden van 2018 is het gelukt om het beschikbare budget van ruim 1,2 miljoen euro voor het komende jaar in te zetten. Daarmee gaan 330 grondgebruikers in Zuidoost Friesland aan de slag met agrarisch natuurbeheer. Eerder deze winter werd bekend dat ELAN een bijdrage van drie ton ontvangt van de provincie. Hiermee kan het collectief de organisatie verder opzetten om zo een slag te slaan om het cultuurlandschap in de regio te behouden en de biodiversiteit te verbeteren.

Natuurinclusieve landbouw

Op de jaarvergadering van afgelopen 29 maart sprak gastpreker gedeputeerde Johannes Kramer over de ontwikkeling van Natuurinclusieve Landbouw. Een vorm van boeren waar natuurbeheer onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. Volgens Kramer is het belangrijk dat er toekomstbestendige bedrijven blijven bestaan, met een duidelijk oog voor de biodiversiteit. Het huidige stelsel van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer loopt tot 2021. De discussie over de invulling hiervan in de periode daarna wordt op landelijk en Europees niveau nog gevoerd. Er is goede hoop dat het Agrarisch natuurbeheer ná 2021 kan worden doorgezet.

Voorzitterswissel

Kees van de Lageweg neemt na 6 jaar het voorzitterschap van Wilco de Jong over. In de afgelopen zes jaar is ELAN Zuidoost Friesland gegroeid naar een professionele organisatie die inmiddels bijna alle agrarisch natuur en landschapsbeheer in de regio onder contract heeft. Kees zet met z’n bestuur in op het gezien worden van agrarisch landschapsbeheer: ,,We kunnen trots zijn op de betekenis van wat we als collectief doen voor het landschap. We hebben de afgelopen jaren meer ingezet op het beheer van beekdalen en boomwallen. Daarmee helpen we de natuur, maar wat een kenner ziet aan doelsoorten in een singel of heg valt lastig te herkennen voor iemand die dit niet ziet en weet. Een duurzame toekomst voor ELAN betekent dat we ons werk beter op de kaart zetten.”
Ook Grytsje van der Sluis treedt toe tot het bestuur in de functie van Algemeen Bestuurslid.

 


Auteur

Fokke Wester Redacteur