Dure villa's of hofje voor senioren en starters in Oldeberkoop

Opsterland-Ooststellingwerf

Uiterlijk 21 juli verwacht het College van B&W van de Zethoven Bouwplan Groep en van de Stichting de Grijpvogel een onderbouwing van marktvraag en financiering van hun ingediende schetsplannen voor het bouwen van woningen op het oorspronkelijke Blughut-terrein in Oldeberkoop.

Het schetsplan van Zethoven sluit aan bij de wens van de gemeente Ooststellingwerf: het bouwen van drie dure villa’s ‘voor het hogere segment’, waarvan één met enkele appartementen. Het plan van de Stichting de Grijpvogel heeft een geheel ander karakter. Daarin gaat het om een hofje (met 17 wooneenheden) of woonboerderij (met 22 wooneenheden) voor senioren en starters met voor hen betaalbare woningen naar ontwerpen van de vermaarde architect Max van Huut, bekend van het gebouw van de Gasunie in Groningen. Onverkoopbare kavels Projectgroep ‘Wonen op de Bult’ Oldeberkoop vertelt: ,,Wethouder Sierd de Boer denkt op basis van de Nota Grondprijzen 2016 van de gemeente een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen verkrijgen uit de verkoop van een groot deel van het perceel van 9.015 vierkante meters. Daarvan wordt mogelijk een 7.000 à 7.500 vierkante meter uitgegeven. Onder andere de paardenstallen en de jeu de boulesbaan behoren niet tot de ‘uitgeefbare grond’. De grondprijs voor bouwwerken voor het hogere segment is momenteel € 135,- excl. btw. Alleen al de kosten van een kavel van bijvoorbeeld 2.500 m2 zouden daardoor inclusief btw komen op ca. € 400.000,-. En dan moet er nog worden gebouwd." Volgens een grote noordelijke bouwonderneming die de Stichting de Grijpvogel ondersteunt, worden de kavels door deze hoge prijs onverkoopbaar. De stichting dringt er dan ook bij de gemeente op aan de oppervlakte van de uitgeefbare grond voor bijvoorbeeld het te bouwen hofje drastisch in te perken, dan wel de grondprijs te verlagen. Bijzonder ontwerp Daarbij benadrukt de stichting dat het ingediende schetsplan voor senioren en starters uit Oldeberkoop en van elders een unieke kans biedt op een royaal aantal betaalbare woningen op een unieke plek. ,,Dit kan bijdragen aan het tegengaan van krimp en dus vergroting van het aantal inwoners van Oldeberkoop. De impact van het plan is in sociaal en economisch opzicht sterk verschillend van dat van de Zethoven Bouwplan Groep. Het fraaie en bijzondere ontwerp van architect Van Huut zorgt voor een bij het dorp passende bouw", aldus de stichting. Bijeenkomst op maandag 18 juli Op maandagavond 18 juli is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de MFA Mejander in Oldeberkoop voor iedereen die het eventueel kopen of huren van een woning op de Bult overweegt.

Auteur

Redactie