Tynsters staan er gekleurd op tijdens Carnavalfeest

TIJNJE

Het 35ste carnaval in Tijnje leverde zondag nog flink wat nawerk op. De Gekleurde Pieten strooiden namelijk vijf kilo rijstkorrels in het rond tijdens de viering. Het schoonmaken duurde daardoor langer dan het feest.

,,De rys leit werklik oeral en alles sit deruûnder'', vertelde Harm de Jong van Carnavalsvereniging De Turftrapers zondagmiddag. Desondanks noemt hij het feest van dit jaar bijzonder geslaagd. Woensdag werd al het traditionele carnaval gevierd met de bewoners van Talant in Beetsterzwaag en zaterdagmiddag kreeg het dorp een cadeau aangeboden. Op het Pipegaeltsjeplein (genoemd naar de naam die het dorp draagt tijdens carnaval, Pipegaelsgea), werd een jonge sparreboom onthuld. ,,Hy moat noch wat trochgroeie, mar oer in pear jier kin er hiel moai tsjinje as krystbeam, by it folkssjongen yn de krystnacht. Oare jierren skonken wy altyd in beam foar it krystsjongen, mar dy waard nei gebrûk fuortgoaid. Dit is better.''
Onzin
Zaterdagavond was het feest in Zal Overwijk, met muziek van Exposure 2.0. Alle bezoekers waren verkleed, waarbij het thema Onzin goed ter harte was genomen. Zo was er een alternatieve Raad van Elf, met een jeugdige Prins Carnaval. Het bleef vriendelijk, de positie  van Prins Carnaval Jourichimo (Jouke Dam) werd niet ter discussie gesteld. Een deel van de bezoekers kwam op de brommer de zaal in, als ludiek antwoord op de motorgangs die de laatste jaren negatief in het nieuws komen. De prijs voor de beste verkleedpartij ging naar de groep die zich had uitgedost als Pottenkiekers.
Het carnaval is na 35 jaar in Tijnje nog onverminderd populair, constateert De Jong. ,,Der is sels mear jeugd as froeger, it libbet mear. Dat komt ek omdat wy de lêste jierren wat moderniseard ha en ferjongd. Wy belûke de bern der ek hiel goed by.'' Het carnaval in Tijnje is indertijd begonnen door een groep enthousiastelingen, maar het mist uiteraard de Roomse traditie van het Zuiden, weet De Jong.
Vasten
,,Hoe't it der yn it Suden om en ta giet, dat wit ik net krekt. Wy kinne der noait hinne, omdat wy dan sels feest ha, fansels. Dochs giet it hjir hiel goed. Dat komt ek omdat Tynsters graach oer in feestje meie. En as hjir wat goeds betocht wurdt, dan stiet al gau it hiele doarp der achter. En sa stadichoan sit it hjir natuerlik ek boardefol tradysjes. Nee, wy vaste net nei de carnaval, mar ik tink dat se dat yn it Suden ek net echt mear dogge, hahaha.''

Auteur

Fokke Wester