Ton Stier spreekt over de toekomst van Israeël

HAULERWIJK

 Ton Stier, directeur van Stichting Israël en de Bijbel, spreekt woensdag 3 februari vanaf 20.00 uur bij de Onafhankelijke Baptistengemeente aan de Norgerweg in Haulerwijk over het onderwerp “Israëls toekomst betwist”.

De vraag of Israël als volk en/of staat nog toekomst heeft is een actuele kwestie. Veel christenen denken dat Israël als uitverkoren volk heeft afgedaan vanwege de verwerping van de Messias en het universele karakter van Gods heil. Andere christenen echter wijzen op Gods beloften aan het volk Israël. Intussen is de staat Israël omringd door hen vijandig gezinde volken, waarmee sinds de oprichting van de staat in 1948 meerdere oorlogen zijn gevoerd. Vijanden als Iran, Hezbollah, Hamas en IS willen Israël van de kaart vegen. Tegelijk is er geen land waartegen zoveel VN-resoluties zijn aangenomen als Israël. Hoezeer Israëls toekomst door mensen ook wordt betwist, Gods Woord is glashelder: Israël heeft toekomst, want de God van Israël leeft! Naast de actuele ontwikkelingen, zal Ton Stier vanuit het profetische Woord Gods plan met Israël laten zien. De studie wordt ondersteund met een multimediapresentatie.   Stichting Israël en de Bijbel Ruim 45 jaar lang verspreidt de stichting het Woord van God onder het Joodse volk, dat immers via hun profeten, evangelisten en apostelen tot ons is gekomen. In Nederland wil de stichting liefde opwekken voor het Joodse volk en gelovigen bekend maken met Gods plan met Israël. De stichting organiseert regelmatig Bijbelstudies en geeft het maandblad “IB Magazine” uit. www.israelendebijbel.nl

Auteur

Fokke Wester