Janus Metsaars in Kunsthuis LOOF

Jubbega

Directeur-conservator van Museum Belvedère Han Steenbruggen opent zaterdag 16 januari de expositie van Janus Metsaars in Kunsthuis LOOF te Jubbega.

Het werk van Janus Metsaars is te vinden in belangrijke collecties zoals die van Museum Belvedère, Steven Sterk collectie en het Van Goghhuis in Zundert. De expositie in Kunsthuis LOOF met nieuwe werken van Janus Metsaars loopt van 15 tot en met 31 januari, Gorredijksterweg 73, 8411KC te Jubbega. Aansluitend op de expositie in Kunsthuis LOOF zijn de werken ook te zien op de Rotterdam Contempory Art Fair van 10 tot en met 14 februari. De belangrijke kunstcriticus Alex de Vries zegt over Janus Metsaars: 'Janus Metsaars loopt rond op de wereld en ondergaat wat hij waarneemt zonder meteen acht te slaan op wat zijn verbeelding daar voor houvast vindt. Bij hem is het eerder zo dat hij eerst het houvast moet verliezen voordat iets hem aanleiding geeft er iets mee te doen in zijn schilderkunstige verbeelding. Hij moet zich aan de werkelijkheid onttrekken om iets tot stand te brengen dat een zelfstandig bestaan als schilderij kan leiden.' 'Vanzelfsprekend hebben zijn directe omgeving en zijn persoonlijke leven invloed op wat hij aan zijn verbeelding toevertrouwt. Dat hij een leerlooierszoons uit Rijen is die veel in het Brabantse landschap verblijft, is een omstandigheid die ontegenzeggelijk in zijn schilderijen sporen trekt, maar het zijn wel sporen die je daar niet naar terugleiden. Janus Metsaars keert met zijn schilderijen nooit op zijn schreden terug. Hij beweegt zich er vandaan. Hij gaat verder. Zijn afkomst leidt hem naar zijn bestemming. Je kunt die schilderkunstige sporen alleen maar volgen om ergens anders uit te komen, iets waar je niet eerder bent geweest, wat je niet kent, wat je niet hebt gezien.'

Auteur

Bram Hulzebos