Archeologen vinden bijzondere vuurkuil naast begraafplaats

SIEGERSWOUDE

De begraafplaats aan De Mersken in Siegerswoude blijkt een rijke vindplaats van sporen uit de oudheid. Archeologen vonden de afgelopen weken tien stoofkuilen van 10.000 tot 5.000 jaar voor Christus. In de kuilen werd voedsel bereid door jagers en verzamelaars die in die buurt moeten hebben geleefd.

De kuilen zijn ongeveer zestig centimeter diep. In één van de kuilen werden losse stenen aangetroffen. En dat is redelijk bijzonder. In Friesland worden wel meer stoofhaarden aangetroffen maar bijna altijd zijn dezen alleen te herkennen door de verkleuringen in het zand. De stenen die in de kuil van Siegerswouden zijn aangetroffen, vormden vroeger drie grote keien die gebruikt werden als verhittingselement. De nomadische jagers en verzamelaars kozen voor de plek aan de Beakendyk omdat deze hoger in het landschap ligt. Bij de dodenakker werden ook vuurstenen werktuigen gevonden. De vondsten worden in kaart gebracht en later overgebracht naar het Noordeiljk Archeologisch Depot in Nuis. Het archeologisch onderzoek wordt door RAAP uitgevoerd omdat de begraafplaats binnenkort aan de zuidelijke kant wordt uitgebreid.

Auteur

Renske Woudstra